Jdi na obsah Jdi na menu

Denní program

Denní program zahrnuje základní péči o děti – přijímání a propouštění dětí, hygienu, stolování, pobyt venku, odpočinek a spánek dětí. Denně se prolínají činnosti spontánní,
ke kterým patří hravé a pohybové aktivity a činnosti řízené učitelkou, kolektivní, skupinové
i individuální.

Uspořádání dne:       

   6.30 děti se scházejí ve třídě Sluníček

   7.30 děti ze třídy Medvídků přecházejí do své třídy

Do 9.45 volné hry, skupinová a individuální činnost, pohybové aktivity, zdravotní cvičení, spontánní a řízená vzdělávací činnost, příprava na pobyt venku. 8.45. - 9.20  průběžná svačina.

   9.45 – 11.45 pobyt venku

  11.45 - převlékání, hygiena, oběd, příprava na odpočinek

  12.30 – 14.15 odpočinek na lehátku, dle potřeby dětí spánek, dle potřeb dětí individuální 
   nebo skupinové klidné činnosti

  14.15 – 14.45 hygiena, odpolední svačina, spontánní hry a zájmové činnosti

  14.45 – 15.45 rozcházení ze třídy Sluníček a Medvídků, spontánní a řízené hry dětí

  15.45 – 16.30 hry a rozcházení dětí ze třídy Medvídků

Denní program je jen orientační, přizpůsobuje se potřebám rodičů, dětí i aktivitám mateřské školy – vystupování, výlety, kulturní akce.