Jdi na obsah Jdi na menu
 


Denní program

Denní program zahrnuje základní péči o děti – přijímání a propouštění dětí, hygienu, stolování, pobyt venku, odpočinek a spánek dětí. Denně se prolínají činnosti spontánní,
ke kterým patří hravé a pohybové aktivity a činnosti řízené učitelkou, kolektivní, skupinové
i individuální.

Uspořádání dne:       

  6.30 – děti se scházejí ve třídě Sluníček

  7.30 – děti ze třídy Medvídků přecházejí do své třídy

  Do 9:45 – volné hry, skupinová a individuální činnost, pohybové aktivity,                      zdravotní cvičení, spontánní a řízená vzdělávací činnost, příprava              na pobyt venku.

   9.45 – 11.45 pobyt venku

  11.45 - převlékání, hygiena, oběd, příprava na odpočinek

  12.35 – 14.25 – odpočinek na lehátku, dle potřeby dětí spánek, dle potřeb                  dětí individuální nebo skupinové klidné činnosti

  14.25 – 15.00 – hygiena, odpolední svačina, spontánní hry a zájmové 
              činnosti

  15.00 – 15.45 – rozcházení ze třídy Sluníček a Medvídků, spontánní
               a řízené hry dětí

  15.45 – 16.30 hry a rozcházení dětí ze třídy Medvídků

Denní program je jen orientační, přizpůsobuje se potřebám rodičů, dětí i aktivitám mateřské školy – vystupování, výlety, kulturní akce.