Jdi na obsah Jdi na menu

O nás

 

Naše dvoutřídní mateřská škola je umístěna v prostorách ZŠ Horní 16,
v blízkosti Červeného kopce v Brně.

 

Mateřská škola je od roku 1990 zaměřena na křesťanskou výchovu.
Spolupracuje s Brněnským biskupstvím. Každý týden do mateřské školy dochází kněz z Petrova a všem dětem vypráví příběhy ze života lidí a zvířat. Při každém setkání přibližuje dětem Pána Ježíše jako přítele všech lidí
a Pannu Marii jako maminku všech lidí.

 

Společně s rodiči a knězem zahajujeme školní rok v katedrále na Petrově. Na Petrově s dětmi vystupujeme pravidelně 4x do roka - na začátku školního roku, v lednu v době vánoční, v květnu, který je zasvěcen Panně Marii a na konci školního roku jako poděkování za celý školní rok.

 

Mateřská škola pracuje podle svého rámcového programu s přihlédnutím na některé církevní svátky. Je zaměřena také na hudební, výtvarnou a pracovní výchovu.
 

Mateřská škola byla zřízena jako samostatný právní subjekt k 1. 1. 1996. Zřizovatelem školy je statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
 

Obě oddělení jsou smíšená.
 

Děti přijímáme zpravidla ve věku od 3 do 6 let.
 

Větší děti se samostatně podílejí na úpravě a výzdobě prostředí mateřské školy. Prostředí je upraveno tak,
aby všechny dětské práce byly přístupné a mohli je shlédnout rodiče dětí a přátelé naší MŠ.

 

Všechny vnitřní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.